dnes je 28.11.2023

Nejnovější

Titulem "Podnik podporující zdraví" bylo letos oceněno 24 společností

28.11.2023, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Titulem 31.10.2023 se v prostorách Kaiserštejnského paláce uskutečnilo slavnostní předání ocenění Podnik podporující zdraví 2023. Jde již o devatenáctý ročník soutěže, kterou vyhlašuje hlavní hygienik České republiky. Organizaci a vyhodnocení soutěže zajišťuje Státní…

Napův nejnovější film se týká hoření

28.11.2023, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Napův nejnovější film se týká hořeníNový film o NAPOvi upozorňuje na riziko požáru a výbuchu na pracovišti a na opatření, která lze přijmout ke snížení těchto rizik.

Změna času bezpečnostních přestávekQ&A

28.11.2023, Mgr. Matyáš Fošum, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Proč se změnila délka bezpečnostních při manipulaci s břemeny v § 30 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., přestávek z 5 až 10 minut na minimálně 10 minut v novele z 18. října 2023, účinné od 1.1.2024? Je to dost velký zásah do pracovní doby a nyní, na konci roku, když jsou připraveny výrobní plány na příští ...

Limit pro manipulaci s břemenyQ&A

28.11.2023, Mgr. Matyáš Fošum, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jak je to s hygienickým limitem pro manipulaci s břemeny? V § 29 odst. 11 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., se píše, že: "tato celková kumulativní hmotnost břemen nesmí být navýšena, a to ani v prodloužené směně". Znamená to, že nesmí být navýšen limit, nebo že nesmí být překročena celková manipulace za ...

Výpis ze zdravotnické dokumentaceQ&A

13.11.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Smluvní lékař (pracovněprávní péče) vyžaduje výpis z lékařské dokumentace zaměstnance od obvodního lékaře. Tento výpis je zpoplatněn. Hradí zaměstnavatel tento výdaj zaměstnanci? Je to náklad dle § 101 odst. 6 zákoníku práce? JUDr. Eva Dandová Ano, samozřejmě. Lékař PLS, pokud není registrujícím lékařem ...

Mediální kampaň zaměřená na bezpečné staveniště končí

13.11.2023, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Mediální kampaň zaměřená na bezpečné staveniště končí... Výzkumný ústav bezpečnosti práce se v roce 2023 prostřednictvím mediální kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ zaměřil na otázky zvýšit povědomí o rizicích spojených s prací na staveništích. V průběhu roku bylo představeno šest plakátů: Plakáty ...

Označení požárních dveříQ&A

13.11.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Dle vyhlášky č. 202/1999 Sb., § 1 odst. 3 musí být požární dveře snadno identifikovatelné. Jakým způsobem? JUDr. Eva Dandová V § 1 odst. 3 vyhlášky č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří je odkaz na § 8 odst. 7 zákona ...

Nové normy - listopad 2023

13.11.2023, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy - listopad 2023Nové normy ČSN související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, vydané ve věstníku ÚNMZ - listopad 2023.

SAGITTA spol. s r.o.DIR

8.11.2023, Zdroj: SAGITTA spol. s r.o.

SAGITTA spol. s r.o.... SAGITTA: staráme se o Váš zrak - dioptrické ochranné brýle na míru SAGITTA působí v oblasti ochrany zraku, oftalmologie a oční optiky už 32 let. Naším posláním je poskytnout kvalitní vidění každému pracovníkovi v jakýchkoli pracovních podmínkách a zachovat při tom požadovanou ochranu zraku. ...

Prestižní osvědčení Bezpečný podnik převzalo 17 společností

7.11.2023, Zdroj: Státní úřad inspekce práce

Prestižní osvědčení Bezpečný podnik převzalo 17 společnostíBezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při řízení podniku povýšená na úroveň ekonomických ukazatelů, to je ve zkratce hlavní důvod pro získání prestižního osvědčení Bezpečný podnik, které včera v pražském Kaiserštejnském paláci obdrželi zástupci celkem…

více článků
Nejčtenější

Rizikové faktory pracovního prostředíArchiv

14.7.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled rizikových faktorů pracovních podmínek a rizik ohrožení zdraví zaměstnanců. Přehled pasáží předpisů, které upravují opatření na obranu před nimi, povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s rizikovými faktory, kontrolovaná pásma a kategorizace prací. …

Poskytování informací o BOZPArchiv

17.7.2019, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vše podstatné o školení zaměstnanců v BOZP z hlediska obsahu, termínů i odborných předpokladů na školitele.

Požadavky na pracoviště a jeho vybavení a na pracovní prostředíArchiv

15.7.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zajištění prostorového, konstrukčního uspořádání a vybavení pracoviště tak, aby pracovní podmínky zaměstnanců odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracoviště a pracovní prostředí. OOPP a jejich poskytování, vyhrazená technická zařízení a…

Pracovnělékařské službyArchiv

15.7.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Co jsou pracovnělékařské služby, jaká je jejich náplň a jaký jejich rozsah, druhy pracovnělékařských prohlídek, posudková činnost a typy posudků.

Organizace práce a pracovní postupyArchiv

16.7.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadavky na nastavení činnosti na pracovišti tak, aby byly prováděné práce bezpečné. Přehled předpisů, které přinášejí podrobné požadavky na organizaci práce a na pracovní postupy při vybraných činnostech.…

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Design FMEA podle AIAG+VDA FMEA (2019)

30.11.2023, On-line, Ing. Jaroslav Schwarz

Předcházejte možným problémům již při návrhu výrobku. Naučte se správně používat metodu Design FMEA (konstrukční FMEA) podle revize z roku 2019. Webinářem vás provede skutečný expert na FMEA, Ing. Jaroslav Schwarz.

Výroba potravin 2024

30.11.2023, Praha, Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D., Ing. David Zima, doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D., Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D., Mgr. Ing. Eva Singrová, Ing. Marie Tichá, Ing. Tomáš Musil, Ing. Petr Cuhra, Ing. Magdaléna Hrubá, Ing. Bc. Zuzana Malinová, Ing. Lucie Janotová, Ph.D.

Jaké jsou aktuální trendy v udržitelnosti v oblasti potravinářství? Co musí české firmy zohlednit, a jaké nástroje k tomu mohou využít, aby si zajistily úspěšný rozvoj udržitelný i pro další roky? A jak to celé souvisí s potravinami? Na to vám odpovíme v přednáškách na V. ročníku Konference Výroba potravin.

Nástroje umělé inteligence pro úplné začátečníky

1.12.2023, On-line, Martin Spano

Ať už jste zaměstnanec, podnikatel, student, rodič, umělec nebo se jen chcete o umělé inteligenci (AI) dozvědět více, tento kurz vám ukáže, jak může umělá inteligence ovlivnit váš život a jak ji můžete využít k dosažení svých cílů.

Rozpočtování staveb

4.12.2023, Praha, Ing. Lucie Brožová, Ph.D., Ing. Iveta Střelcová, Ph.D.

Na semináři se seznámíte se správným postupem pro sestavení výkazu výměr a rozpočtu na provedení stavebních a montážních prací, včetně veškerých jejich náležitostí. Získáte praktické informace potřebné pro základní orientaci v oblasti oceňování stavebních prací.

Nový zákon o jednotném environmentálním stanovisku

4.12.2023, On-line, Mgr. Pavel Chlíbek

Cílem webináře je představit účastníkům nový institut v oblasti povolování záměrů z hlediska jejich vlivů na životní prostředí v podobě jednotného environmentálního stanoviska. Jedná se o nástroj procesní integrace státní správy v oblasti ochrany životního prostředí, jehož základním přínosem je sloučení správních úkonů potřebných pro povolení záměru, především podle stavebního zákona, z hlediska životního prostředí do jediného závazného stanoviska. V rámci webináře bude představen nový zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, související změny ve složkových zákonech z oblasti životního prostředí a také vazby na nový stavební zákon.

Facebook
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZP ve firmách do 25 zaměstnanců LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...