dnes je 21.3.2023

Nejnovější

Musí mít příruční sklad vypracovaný místní provozně bezpečnostní řád?Q&A

20.3.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ráda bych se zeptala, jestli se povinnost mít vypracovaný místní řád skladu vztahuje i na příruční sklad, čili pro pracoviště, kde trvale nikdo nepracuje? JUDr. Eva Dandová V daném případě nezáleží až tak dalece, jestli někdo ve skladu trvale pracuje nebo nepracuje, ale záleží na tom, co se ve skladu ...

Kontroly žebříkůQ&A

20.3.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prosím poraďte nám, jak často se ze zákona musí provádět kontrola žebříků na pracovišti? Stačí jednou za měsíc, nebo by frekvence měla být větší? JUDr. Eva Dandová V obecně závazném právním předpise (tedy zákoně, nařízení vlády či vyhlášce) odpověď na Váš dotaz nenalezneme. O práci na žebřících však ...

Zaměstnavatelé v oblasti pracovněprávních vztahů nejčastěji chybují při odměňování zaměstnanců

20.3.2023, Zdroj: Státní úřad inspekce práce

Zaměstnavatelé v oblasti pracovněprávních vztahů nejčastěji chybují při odměňování zaměstnancůtátní úřad inspekce práce se při svých kontrolách zaměřuje mimo jiné také na pracovněprávní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Za celý rok 2022 provedly orgány inspekce práce v této oblasti celkem 3 920 kontrol, při kterých zjistily celkem 6 498…

Vztah/rozdíl mezi požadavky odst. 2 a 3 § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.Q&A

19.3.2023, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Můžete prosím vysvětlit vztah nebo rozdíl mezi požadavky odst. 2 a 3 § 7 nařízení vlády č. 194/22 Sb.? Ing. Karel Dvořáček § 7 Vedoucí elektrotechnik, bod 2 a 3: (2) Minimální délka požadované odborné praxe vykonané na elektrických zařízeních podle jejich rozsahu a druhu k výkonu činnosti vedoucího ...

Nové normy - březen 2023

14.3.2023, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy - březen 2023Nové normy pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které vyšly ve Věstníku ÚNMZ březen 2023.

Kontrola elektrických spotřebicčůQ&A

14.3.2023, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Každá firma používá velké množství elektrických spotřebičů (počítače, tiskárny, ruční nářadí atd.). Norma vyžaduje pravidelně revize ve stanovených periodách. Např. Může být 1x2 roky (revize). Co ovšem s legislativním požadavkem NV č. 378/2001 Sb., kdy každé zařízení musí být zkontrolováno 1x za 12 měsíců ...

Nové normy VTZ kromě elektrických - únor 2023

13.3.2023, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy VTZ kromě elektrických - únor 2023Nové normy ČSN pro vyhrazená technická zařízení kromě elektrických, které vyšly ve Věstníku ÚNMZ únor 2023.

Je úraz uznatelný jako pracovníQ&A

13.3.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Potřebovali bychom poradit, zda se jedná o pracovní úraz či ne. Zaměstnankyně - administrativní pracovnice - přišla do zaměstnání v 7:25. Poté šla do kuchyňky s prázdným hrníčkem a na chodbě na schodech zakopla, hrníček upustila, ten se rozbil a paní si o střepy rozřízla pravou ruku (je pravačka) v 7 ...

Příloha k vnitřnímu předpisu zaměstnavatele k poskytování OOPPGarance

8.3.2023, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miroslava Horská 4.1.2023 ...

Tažná ocelová lana a jiné prostředky - kontrolaQ&A

7.3.2023, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prosím o informaci, kdo je oprávněn provádět kontrolu, či revizi ocelových lan, případně jiných textilních popruhů, řetězů apod., které se v našich podmínkách využívají zejména během vyprošťovacích a záchranných prací? Pozn. nejedná se o prostředky zdvihací, ale tahací. Mnohdy součástí navijáků nákladních ...

více článků
Nejčtenější

Organizace práce a pracovní postupyArchiv

16.7.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadavky na nastavení činnosti na pracovišti tak, aby byly prováděné práce bezpečné. Přehled předpisů, které přinášejí podrobné požadavky na organizaci práce a na pracovní postupy při vybraných činnostech.…

Požadavky na pracoviště a jeho vybavení a na pracovní prostředíArchiv

15.7.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zajištění prostorového, konstrukčního uspořádání a vybavení pracoviště tak, aby pracovní podmínky zaměstnanců odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracoviště a pracovní prostředí. OOPP a jejich poskytování, vyhrazená technická zařízení a…

Rizikové faktory pracovního prostředíArchiv

14.7.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled rizikových faktorů pracovních podmínek a rizik ohrožení zdraví zaměstnanců. Přehled pasáží předpisů, které upravují opatření na obranu před nimi, povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s rizikovými faktory, kontrolovaná pásma a kategorizace prací. …

Poskytování informací o BOZPArchiv

17.7.2019, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vše podstatné o školení zaměstnanců v BOZP z hlediska obsahu, termínů i odborných předpokladů na školitele.

Poškození zdraví z práceArchiv

15.7.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká legislativa zná čtyři druhy poškození zdraví z práce, a to pracovní úraz, nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání a jinou škodu na zdraví než pracovní úraz nebo nemoc z povolání, která má původ v práci. Charakteristiky poškození zdraví z práce podle…

více článků
Semináře - aktuální nabídka

VDA Standardizovaný reklamační proces (2020)

31.3.2023, On-line, Ing. Jaroslav Schwarz

Efektivní řešení problémů je důležitým úkolem vedení na všech úrovních a mělo by být chápáno jako příležitost pro neustálé zlepšování. Ne všechny problémy jsou stejně složité a každý vyžaduje využití vhodných metod a zdrojů. Na semináři bude komentován aktuální svazek VDA standardizovaný reklamační proces (2020). Tento svazek má vazbu na VDA svazek 8D Řešení problémů v 8 disciplínách.

Informační bezpečnost nově: přechod na ISO/IEC 27001:2022

4.4.2023, On-line, Ing. Monika Becková

Na on-line semináři získáte přehled o změnách požadavků na systém managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001:2022. Informace o přechodném období a jak dále postupovat.

ILNO a jeho náležitosti

12.4.2023, On-line, Ing. Tadeáš Narovec, DiS.

Sestavení Identifikačního listu nebezpečného odpadu je jednou ze základní povinností pro každého původce nebezpečného odpadu dle zákona o odpadech. Lze ho vytvořit velmi rychle a jednoduše např. v některé z aplikací, které jsou nabízeny na trhu, pomocí zadání čísla odpadu. Informace se automaticky doplní z databáze. Vypadá to jednoduše, ale žádná aplikace ani program nedokáže obsah textů v ILNO přizpůsobit konkrétním podmínkám. A to může být velký problém při havárii nebo kontrole. Na webináři si ukážeme, kde jsou slabá místa a jak si je zkontrolovat a na co si dát pozor.

Nutná provozní dokumentace k technickým zařízením

17.4.2023, Praha, Martin Šturma

Jak již z názvu vyplývá, provozní dokumentace se vztahuje přímo k provozovaným zařízením a tvoří ji vždy sám provozovatel. Tento seminář vám ukáže nejen rozsah dokumentů, ale také poskytne návod pro jejich tvorbu a aktualizace.

Řízení udržitelnosti ve firmách

18.4.2023, Praha, Jan Kurka

Změna klimatu, nedostatek zdrojů a masivní vymírání druhů jsou hlavními výzvami naší doby. Podnikatelský úspěch stále více závisí na tom, jak společnosti transparentně a důvěryhodně prezentují svůj výkon v oblasti udržitelnosti a jak se v něm průběžně zlepšují.

Facebook
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZP ve firmách do 25 zaměstnanců LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...