Facebook

 

Akce

 

LinkedIn

Sledujte nás také na

 

 

Informace od partnerů

 

 

BOZP ve firmách do 25 zaměstnanců LIVE

 

 

Nejnovější
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Konference Inovace v BOZP
16.9.2020 Praha
management - technologie - souvislosti

Cílem konference je podat přehled o trendech a vlivech působících na současnou BOZP, společně se nad nimi zamyslet a diskutovat o nich. Konference bude mít dvě základní tematické roviny: management (moderní přístupy k managementu BOZP) a technologie (reakce oboru na změny, které doprovázejí současnou digitalizaci většiny oborů lidské činnosti a výrobních odvětví).


BOZP na staveništi a ve výstavbě
Koordinátor BOZP, plán BOZP a oznámení o zahájení stavby na OPI
21.10.2020 Praha

Seminář bude věnován tématům koordinátor BOZP na staveništi, plán BOZP na staveništi a oznámení oblastnímu úřadu práce o zahájení prací.


Konference kvality 2020
Nový přístup k ověřeným metodám
22.10.2020 Praha

Čtvrtý ročník úspěšné konference kvality bude se zaměřením na metody používané v QMS. Tak jako v minulých letech i letos se konference bude zabývat normami z oblasti systémů managementu kvality a zkušenostmi s nimi. Připravovaná témata korespondují s aktuálními trendy spojenými se systémy řízení ve firmách. Konference je určena pro manažery kvality, technický management, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se zabývají systémy managementu ve firmě. Jednotlivá témata Vám představí zkušení lektoři z řad auditorů, manažerů kvality, odborných asistentů z vysokých škol a soudních znalců. Lektoři budou po celou dobu připraveni na dotazy účastníků konference.


Konference BOZP v roce 2021
23.11.2020

Dotýká se vás profesně bezpečnost a ochrana zdraví při práci? Přejete si mít přehled o zásadních tématech, kterými současná BOZP v České republice žije? Zveme vás na konferenci, která otevře zásadní otázky Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na konci roku 2019 a začátku roku 2020.


Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2021
24.11.2020

Kompletní přehled české a evropské legislativy všech složek životního prostředí a její odraz v podnikové praxi. Ujasnění stávajících i nových povinností, které musí podnikový ekolog znát a uplatňovat v každodenní práci. Celistvý obrázek povinností podnikového ekologa dotvoří konfrontace s přestupky a nejčastějšími pochybeními z pohledu ČIŽP a kraje.

 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: