dnes je 30.11.2023

Nejnovější

Limity pro teplotu na pracovišti pro zimu 2023/2024Q&A

28.11.2023, Mgr. Matyáš Fošum, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jak je to s teplotou na pracovišti? Podle novely z loňského roku mělo snížení hygienických limitů pro práce třídy I a II platit ještě tuto zimu. V současné novele je to změněno, ale ne úplně. V tabulce č. 2 jsou opravené hodnoty uvedeny s *, s poznámkou, že časová použitelnost limitu je od 1.7.2024 & ...

Napův nejnovější film se týká hoření

28.11.2023, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Napův nejnovější film se týká hořeníNový film o NAPOvi upozorňuje na riziko požáru a výbuchu na pracovišti a na opatření, která lze přijmout ke snížení těchto rizik.

Titulem "Podnik podporující zdraví" bylo letos oceněno 24 společností

28.11.2023, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Titulem 31.10.2023 se v prostorách Kaiserštejnského paláce uskutečnilo slavnostní předání ocenění Podnik podporující zdraví 2023. Jde již o devatenáctý ročník soutěže, kterou vyhlašuje hlavní hygienik České republiky. Organizaci a vyhodnocení soutěže zajišťuje Státní…

Změna času bezpečnostních přestávek u fyzické zátěžeQ&A

28.11.2023, Mgr. Matyáš Fošum, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

... Proč se změnila délka bezpečnostních při manipulaci s břemeny v § 30 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., přestávek z 5 až 10 minut na minimálně 10 minut v novele z 18. října 2023, účinné od 1.1.2024? Je to dost velký zásah do pracovní doby a nyní, na konci roku, když jsou připraveny výrobní plány na příští ...

Limit pro manipulaci s břemenyQ&A

28.11.2023, Mgr. Matyáš Fošum, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jak je to s hygienickým limitem pro manipulaci s břemeny? V § 29 odst. 11 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., se píše, že: "tato celková kumulativní hmotnost břemen nesmí být navýšena, a to ani v prodloužené směně". Znamená to, že nesmí být navýšen limit, nebo že nesmí být překročena celková manipulace za ...

Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti BOZPpřipravujemeGarance

27.11.2023, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:00:00

Cílem webináře bude seznámit jeho posluchače s nejčastějšími porušeními právních a ostatních předpisů při zajištění BOZP podle praktických poznatků soudního znalce.

Výpis ze zdravotnické dokumentaceQ&A

13.11.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Smluvní lékař (pracovněprávní péče) vyžaduje výpis z lékařské dokumentace zaměstnance od obvodního lékaře. Tento výpis je zpoplatněn. Hradí zaměstnavatel tento výdaj zaměstnanci? Je to náklad dle § 101 odst. 6 zákoníku práce? JUDr. Eva Dandová Ano, samozřejmě. Lékař PLS, pokud není registrujícím lékařem ...

Mediální kampaň zaměřená na bezpečné staveniště končí

13.11.2023, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Mediální kampaň zaměřená na bezpečné staveniště končí... Výzkumný ústav bezpečnosti práce se v roce 2023 prostřednictvím mediální kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ zaměřil na otázky zvýšit povědomí o rizicích spojených s prací na staveništích. V průběhu roku bylo představeno šest plakátů: Plakáty ...

Označení požárních dveříQ&A

13.11.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Dle vyhlášky č. 202/1999 Sb., § 1 odst. 3 musí být požární dveře snadno identifikovatelné. Jakým způsobem? JUDr. Eva Dandová V § 1 odst. 3 vyhlášky č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří je odkaz na § 8 odst. 7 zákona ...

Nové normy - listopad 2023

13.11.2023, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy - listopad 2023Nové normy ČSN související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, vydané ve věstníku ÚNMZ - listopad 2023.

více článků
Nejčtenější

Rizikové faktory pracovního prostředíArchiv

14.7.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled rizikových faktorů pracovních podmínek a rizik ohrožení zdraví zaměstnanců. Přehled pasáží předpisů, které upravují opatření na obranu před nimi, povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s rizikovými faktory, kontrolovaná pásma a kategorizace prací. …

Poskytování informací o BOZPArchiv

17.7.2019, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vše podstatné o školení zaměstnanců v BOZP z hlediska obsahu, termínů i odborných předpokladů na školitele.

Požadavky na pracoviště a jeho vybavení a na pracovní prostředíArchiv

15.7.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zajištění prostorového, konstrukčního uspořádání a vybavení pracoviště tak, aby pracovní podmínky zaměstnanců odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracoviště a pracovní prostředí. OOPP a jejich poskytování, vyhrazená technická zařízení a…

Zaměstnanec při zajišťování BOZPArchiv

16.7.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Anna Janáková Přehled obsahu Práva a povinnosti na úseku BOZP nemají jen zaměstnavatelé, ale také zaměstnanci. Povinnosti jsou jim většinou uloženy přímo v zákoníku práce tak, aby byl zaměstnanec aktivním subjektem při předcházení vzniku škod na zdraví, životech a majetku. Role zaměstnance při ...

Organizace práce a pracovní postupyArchiv

16.7.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadavky na nastavení činnosti na pracovišti tak, aby byly prováděné práce bezpečné. Přehled předpisů, které přinášejí podrobné požadavky na organizaci práce a na pracovní postupy při vybraných činnostech.…

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Design FMEA podle AIAG+VDA FMEA (2019)

30.11.2023, On-line, Ing. Jaroslav Schwarz

Předcházejte možným problémům již při návrhu výrobku. Naučte se správně používat metodu Design FMEA (konstrukční FMEA) podle revize z roku 2019. Webinářem vás provede skutečný expert na FMEA, Ing. Jaroslav Schwarz.

Nástroje umělé inteligence pro úplné začátečníky

1.12.2023, On-line, Martin Spano

Ať už jste zaměstnanec, podnikatel, student, rodič, umělec nebo se jen chcete o umělé inteligenci (AI) dozvědět více, tento kurz vám ukáže, jak může umělá inteligence ovlivnit váš život a jak ji můžete využít k dosažení svých cílů.

Rozpočtování staveb

4.12.2023, Praha, Ing. Lucie Brožová, Ph.D., Ing. Iveta Střelcová, Ph.D.

Na semináři se seznámíte se správným postupem pro sestavení výkazu výměr a rozpočtu na provedení stavebních a montážních prací, včetně veškerých jejich náležitostí. Získáte praktické informace potřebné pro základní orientaci v oblasti oceňování stavebních prací.

Nový zákon o jednotném environmentálním stanovisku

4.12.2023, On-line, Mgr. Pavel Chlíbek

Cílem webináře je představit účastníkům nový institut v oblasti povolování záměrů z hlediska jejich vlivů na životní prostředí v podobě jednotného environmentálního stanoviska. Jedná se o nástroj procesní integrace státní správy v oblasti ochrany životního prostředí, jehož základním přínosem je sloučení správních úkonů potřebných pro povolení záměru, především podle stavebního zákona, z hlediska životního prostředí do jediného závazného stanoviska. V rámci webináře bude představen nový zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, související změny ve složkových zákonech z oblasti životního prostředí a také vazby na nový stavební zákon.

Veřejné zakázky ve stavebnictví

6.12.2023, On-line, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Na tomto školení se seznámíte s problematikou veřejných zakázek ve stavebnictví. Poradíme Vám, jak postupovat v zadávacím řízení a na co si dát pozor.

Facebook
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZP ve firmách do 25 zaměstnanců LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...