dnes je 19.5.2024

Input:

Pracovnělékařské služby

15.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

401
Pracovnělékařské služby

JUDr. Anna Janáková

Přehled obsahu

Co jsou pracovnělékařské služby, jaká je jejich náplň a jaký jejich rozsah, druhy pracovnělékařských prohlídek, posudková činnost a typy posudků.

Povinnost zajistit pracovnělékařské služby a jejich charakter

Zaměstnavatel je povinen zajistit pro své zaměstnance a osoby ucházející se u něho o zaměstnání pracovnělékařské služby (§ 53 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a podle ust. § 224 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce).

Pracovnělékařskými službami jsou podle § 53 ZoSZS zdravotní služby, jejichž součástí jsou hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění pracovnělékařských preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a  pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce.

Pracovnělékařské služby představují zdravotní služby preventivní a svým obsahem zahrnují i péči diagnostickou, posudkovou a konzultační služby.

Obsah pracovnělékařských služeb

Následující tabulka zpřehledňuje tři hlavní součásti pracovnělékařských služeb a jejich obsah:

Pracovnělékařské služby
Hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání Poradenství o ochraně zdraví a před pracovními úrazy a nemocemi z povolání, včetně školení Pravidelný dohled nad výkonem práce nebo služby a nad pracovišti
Nahrávám...
Nahrávám...