dnes je 19.6.2024

Input:

266/2005 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce

č. 266/2005 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce
VYHLÁŠKA
ze dne 24. června 2005,
kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 39 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce:
§ 1
Vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce, který je opravňuje k výkonu kontroly podle zákona o inspekci práce a kterým se prokazují, je uveden v příloze k této vyhlášce.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2005.
 
Ministr:
Ing. Škromach v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 266/2005 Sb.
 
Vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce
 
líc
rub
 
Průkaz inspektora práce je proveden na ceninový papír s vodotiskem trojlístek, 100 g/m 2 , rastrový podtisk irisový přechod, státní znak České republiky jednobarevný, červené svítící číslo průkazu, linka s mikropísmem.
Průkaz inspektora práce má rozměry 99 x 68 mm a je uložen v plastovém obalu o rozměrech 105 x 74 mm.
Státní úřad inspekce práce
 
 
Průkaz inspektora
Foto____________________
Jméno, příjmení (včetně titulů)
 
3,5 x 4,5 cm____________________
Číslo průkazu
 
Česká republika
Průkaz inspektora inspekce práce
 
 
Držitel tohoto průkazu, pro něhož byl tento průkaz vydán, je nositelem oprávnění stanovených zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
 
Zneužití tohoto průkazu je trestné
 
Datum vydání
Úřední razítko orgánu, který průkaz vydal, a podpis s uvedením jména, příjmení a služebního označení oprávněného státního zaměstnance
Nahrávám...
Nahrávám...