dnes je 19.5.2024

Input:

206/2010 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), ve znění účinném k 1.7.2022

č. 206/2010 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), ve znění účinném k 1.7.2022
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 16. června 2010
o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
185/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění přílohu
184/2013 Sb.
(k 1.7.2013)
mění přílohu
172/2014 Sb.
(k 1.9.2014)
mění přílohu
140/2015 Sb.
(k 1.7.2015)
mění přílohu
270/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
mění přílohu
451/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění přílohu
271/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění přílohu
170/2022 Sb.
(k 1.7.2022)
mění přílohu
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavádí s účinností od 1. ledna 2011 Klasifikaci zaměstnání (dále jen „klasifikace CZ-ISCO”).
Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracovaná na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO-08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO).
Klasifikace CZ-ISCO nahrazuje rozšířenou Klasifikaci zaměstnání (KZAM-R) vydanou sdělením Českého statistického úřadu č. 492/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003.
Systematická část klasifikace CZ-ISCO je uvedena v příloze k tomuto sdělení. Klasifikace včetně vysvětlivek bude v tištěné podobě k dispozici v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 a v elektronické podobě bude včetně převodníků k dispozici rovněž na internetových stránkách úřadu na adrese www.czso.cz.
 
1. místopředseda Českého statistického úřadu
pověřen zastupováním předsedy Českého statistického úřadu:
Ing. Křovák, CSc., v. r.
 
Příloha
 
Kód:
Název
1.
Zákonodárci a řídící pracovníci
11
Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a nejvyšší představitelé společností
111
Zákonodárci a nejvyšší úředníci veřejné správy, politických a zájmových organizací
1111
Představitelé zákonodárné a výkonné moci
11110
Představitelé zákonodárné a výkonné moci
1112
Nejvyšší státní úředníci
11121
Velvyslanci, konzulové a příbuzní pracovníci
11122
Nejvyšší státní úředníci v právní oblasti
11123
Nejvyšší státní úředníci ústředních státních orgánů
11124
Nejvyšší státní úředníci obrany a bezpečnosti státu a požární ochrany
11125
Nejvyšší státní úředníci v oblasti veřejné správy (kromě ústředních státních orgánů)
11126
Poradci prezidenta republiky, předsedy vlády a vedoucích ústředních orgánů
11127
Vedoucí kanceláře, sekretariátu ústředních orgánů
11129
Ostatní nejvyšší státní úředníci
1113
Představitelé samosprávy
11130
Představitelé samosprávy
1114
Nejvyšší představitelé politických, zájmových a příbuzných organizací
11140
Nejvyšší představitelé politických, zájmových a příbuzných organizací
112
Nejvyšší představitelé společností a instituci (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací)
1120
Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací)
11201
Nejvyšší představitelé velkých společností a institucí
11202
Nejvyšší představitelé středních společností a institucí
11203
Nejvyšší představitelé malých společností a institucí
11204
Členové statutárních orgánů
12
Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních, administrativních a podpůrných činnosti
121
Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činnosti
1211
Řídící pracovníci v oblasti financi (kromě finančních a pojišťovacích služeb)
12111
Ekonomičtí a finanční náměstci (ředitelé)
Nahrávám...
Nahrávám...