dnes je 19.4.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích čisticích a dezinfekčních prostředků

30.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.12.1
Vnitřní předpis zaměstnavatele k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích čisticích a dezinfekčních prostředků

Ing. Miroslava Horská

Vzor

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE

K POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ A MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Zaměstnavatel ...................................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

zastoupený ........................................

 

K realizaci § 104 ZP a nařízení vlády č. 390/2021 Sb., vydávám tento 

vnitřní předpis k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

 

I. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

1. Osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen "OOPP“) jsou poskytovány na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek na pracovišti dle vlastního seznamu. 

2. Hodnocení rizik pro výběr OOPP 

Pracoviště .......................... (např. sklad)

Zhodnocení bylo provedeno dne ............................

Revize provedena dne ........................................... 

Podle tabulky uvedené v příloze 

Druh činnosti   Definice rizika (nebezpečí)   Výčet osob ohrožených rizikem   Opatření k minimalizaci rizika  
Manipulace s materiálem
za pomocí ručních paletovacích vozíků, ruční manipulace 
- pořezání,
píchnutí
ostrými hranami;
- pád
manipulovaného
břemena;
- tepelné
riziko-prochladnutí při práci venku v zimě
- mimořádné opotřebení a znečištění, částečně ochranná funkce
 
dělníci ve skladu


- “ -


- “ -


- " -
 
ochrana rukou


ochrana nohou


ochrana těla


pracovní oděv
 

  3. Seznam pro poskytování OOPP 

Pořadové číslo   Druh činnosti   Pracoviště   Druh OOPP   Riziko   Orientační 
lhůta pro výměnu v měsících
stanoví zaměstnavatel  
1   pracovník ostrahy   doplní zaměstnavatel   Polobotka pracovní perforovaná, typ 730013
Kabát zimní
Čepice zimní
 
Ochrana nohou proti běžným rizikům
chlad
chlad  
12


24
24
 
2   uklízečka   doplní zaměstnavatel   Dámská pracovní obuv, typ 731815-666301

Rukavice ochranné “latex“

Pracovní oděv profesní
 
Ochrana nohou proti běžným rizikům
čisticí prostřed.

mimořádné znečištění  
12


3

12  
3   prodavačka v kantýně - výdejna jídla   doplní zaměstnavatel   Pracovní plášť bílý - keprový

Obuv zdravotní lehká s protiskluzovou podešví

Ochranná zástěra gumová
Rukavice ochranné “latex“

 
běžné riziko


uklouznutí


vlhko
čisticí prostřed.  
6


12


6
6
 
4   stavební dělník   doplní zaměstnavatel   průmyslová ochranná přilba

Molitanová čepička pod přilbu
Oblek s protiprašnou impregnací
Ochranné brýle prachotěsné
Ochranná obuv s ocelovou špicí

Ochranné rukavice pětiprsté

Pracovní oděv zateplený
 
úder, náraz
prach

prach

úder náraz


ostré hrany


chlad  
Dle životnosti udané výrobcem

12

36

24


3


12
 
5   atd.   doplní zaměstnavatel              

 

4. V případě, že dojde na pracovišti k změnám, které ovlivňují bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců, provede se znovu zhodnocení rizik. Na jeho základě bude proveden opakovaný výběr OOPP. Nové vyhodnocení rizik a změnu seznamu provede ...... [např. vedoucí zaměstnanec pracoviště ve spolupráci s pověřeným zaměstnancem - odborně způsobilým zaměstnancem v prevenci rizik (stanoví zaměstnavatel)]. 

5. Podle § 7 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platí, že při poklesu teploty vzduchu na pracovišti na 4 °C a nižší musí být zaměstnanec vybaven také rukavicemi a pracovní obuví chránící před chladem. Pro stanovení potřebných tepelně izolačních vlastností pracovního oděvu, postačujících k zajištění tepelně neutrálních podmínek lidského organizmu, se postupuje podle příslušné technické normy o ergonomii tepelného prostředí (ČSN EN ISO 7933 Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže) a normy o stanovení a interpretaci stresu z chladu pomocí potřebné izolace oděvu a místních účinků chladu (ČSN EN ISO 9920 Ergonomie tepelného prostředí - hodnocení tepelné izolace oděvu a odporu oděvu při odpařování). 

6. Vedoucí zaměstnanec, příp. odborně způsobilý zaměstnanec v prevenci rizik............... (uvést jméno a funkci) zajistí provedení výměny OOPP okamžitě v případě, že poskytnutý ochranný prostředek ztratil jeho ochrannou funkci, nebo ochranná funkce je snížená opotřebením nebo poškozením. Lhůty stanovené pro výměnu poskytnutých OOPP uvedené v seznamu jsou pouze orientační a slouží pro možnost optimalizace zásob. 

7. Zaměstnavatel je povinen udržovat OOPP v použivatelném stavu, což znamená je povinen zajistit jejich praní, čištění a údržbu. 

Alternativa I.: Za praní, čištění a údržbu OOPP u zaměstnavatele odpovídá .............. (jméno odpovědného zaměstnance). Zaměstnanci používající OOPP ................... (vyjmenovat druh - např. pláště, kalhoty, haleny apod.) jsou povinni předávat každých .....dnů (konkretizovat) OOPP k vyprání pánovi/paní ............. (uvést jméno odpovědného zaměstnance). 

Alternativa II.: Vedoucí zaměstnanec, příp. odborně způsobilý zaměstnanec v prevenci rizik ........ (konkretizovat) zajistí uzavření dohody s jednotlivými zaměstnanci používajícími OOPP o tom, že praní a údržbu OOPP si budou zajišťovat sami a zaměstnavatel jim k tomu poskytne buď přímo prací prostředek v .............množství na měsíc (konkretizovat) nebo finanční náhradu ........ (konkretizovat). Tuto dohodu nelze na zaměstnanci vynutit). 

8. Alternativa - jako doplnění k přidělování OOPP pro případ, že se u zaměstnavatele vyskytují trvalé práce, zařazené jako rizikové, u kterých je nezbytné nepřetržité používání OOPP omezení působení rizikových faktorů:

U vyjmenovaných prací ........ (doplní zaměstnavatel) musí být zařazeny následující bezpečnostní přestávky ......(doplní zaměstnavatel podle charakteru pracovních podmínek a druhu OOPP). Během bezpečnostních přestávek musí mít zaměstnanec možnost tyto odložit; zároveň nesmí být exponovaná rizikovým faktorům překračujícím hygienické limity (§ 39 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 9 odst. 6 a § 17 odst. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. První přestávka při trvalé práci zařazené jako riziková se zařazuje nejpozději po 2 hodinách od započetí výkonu práce v trvání nejméně 15 minut. Následné přestávky se zařazují nejpozději po každých dalších 2 hodinách od ukončení předchozí přestávky v trvání nejméně 10 minut. Poslední přestávka v trvání nejméně 10 minut se zařazuje nejpozději 1 hodinu před ukončením směny.

 9. Příslušné OOPP

Nahrávám...
Nahrávám...