dnes je 23.1.2022

Nejnovější

Povinnosti osob při přípravě, provádění, užívání a odstraňování stavebpřipravujemeGarance

20.1.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:00:00

Povinnosti vybraných osob při přípravě, provádění, užívání a odstraňování staveb, zařízení a terénních úprav upravuje v hmotně právní části stávající i nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. Dostenete ucelený a podrobný přehled těchto povinností s důrazem na…

Homeoffice a nárok na stravnéQ&A

18.1.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V souvislosti s prováděním práce z domu na PC (home office) by mne zajímalo, zda je ze strany zaměstnance nárok na stravné. Jak by měla být tato problematika řešena ve firmě? JUDr. Eva Dandová Odpověď je jednoduchá. Není. Podle § 3 odst. 5 vyhlášky č. 430/2001 Sb., o nákladech na stravování a jejich ...

Napo sehrává svou úlohu v bezpečné digitalizaci

18.1.2022, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Napo sehrává svou úlohu v bezpečné digitalizaciBudoucnost je již realitou a pracoviště se přizpůsobují novým způsobům práce a novým technologiím. Napo by byl rád, kdyby tento přechod zahrnoval co nejvyšší úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví – díky využití příležitostí k vytvoření lepšího pracovního…

AKTUALIZOVÁNO: Testování ve firmách bude probíhat 2x v týdnu. Dochází také ke zkrácení karantény a izolace

17.1.2022, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

AKTUALIZOVÁNO: Testování ve firmách bude probíhat 2x v týdnu. Dochází také ke zkrácení karantény a izolaceV reakci na zrychlující se tempo šíření varianty omikron přichází Ministerstvo zdravotnictví s protiepidemickými opatřeními, která mají za cíl minimalizovat riziko přenosu koronaviru v populaci, a to včetně prostředí pracoviště. S účinností od 11. ledna se…

AudiometrieQ&A

17.1.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Je nutné posílat zaměstnance na audiometrii (vyšetření sluchu) v rámci periodické lékařské prohlídky, pokud je hlučnost na daném pracovišti na úrovni kategorie 2? JUDr. Eva Dandová Toto musí výhradně rozhodnout lékař. Podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 ...

Práce žáků s motorovou pilouQ&A

11.1.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Vztahuje se na žáky, kteří jsou mladiství v oboru lesnictví a mimo jiné musí pracovat s motorovou pilou § 8 odst. 3 nařízení vlády č. 339/2017 Sb. (Zaměstnavatel musí zajistit, aby obsluhou řetězové pily byl pověřen pouze zaměstnanec starší 18 let, který je k uvedené činnosti zdravotně způsobilý), nebo ...

Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (tzv. izolačka) - postupy lékařů a zaměstnavatelů

11.1.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Již podruhé byl Parlamentem ČR schválen zvláštní zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, který má pomoci zmírnit dopady pandemie covid- 19. Zákon byl dne 16. prosince 2021 podepsán prezidentem republiky a v současné době se čeká na…

Pracovní úrazQ&A

11.1.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... U zaměstnavatele řešíme následující problém. Naši zaměstnanci pravidelně po příchodu na své pracoviště (zaregistrují si na bráně příchod) jsou odesláni jinam do jiného areálu podniku na pracoviště vzdálené cca 6 km. K tomu musí použít vlastní dopravní prostředek, auto, motorku, kolo. Případně vezou další ...

Nová výtvarná soutěž VÚBP přibližuje dětem a mládeži téma muskuloskeletálních onemocnění a vybízí je k aktivní prevenci

10.1.2022, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Nová výtvarná soutěž VÚBP přibližuje dětem a mládeži téma muskuloskeletálních onemocnění a vybízí je k aktivní prevenci10. ledna 2022 odstartovala dětská výtvarná soutěž NENIČ SI TĚLO. Soustředí se na příčiny a prevenci onemocnění svalově-kosterní soustavy dětí, mládeže i pracující populace.

Startuje dětská výtvarná soutěž NENIČ SI TĚLO

10.1.2022, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Startuje dětská výtvarná soutěž NENIČ SI TĚLOTéma muskuloskeletálních obtíží a onemocnění není jen výsadou pracovního světa. Týká se nás všech včetně dětí. Ty by se od útlého věku měly učit chápat význam zdraví a potřebu chránit si je zdravým způsobem života a prevencí úrazů a nemocí. Schopnost…

více článků
Nejčtenější

Poskytování informací o BOZPArchiv

17.7.2019, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Anna Janáková Přehled obsahu Vše podstatné o školení zaměstnanců v BOZP z hlediska obsahu, termínů i odborných předpokladů na školitele. Obsah informací o BOZP Informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci představují v zásadě tři druhy informací, a to o: nebezpečích vyskytujících se na pracovištích ...

Poškození zdraví z práceArchiv

15.7.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká legislativa zná čtyři druhy poškození zdraví z práce, a to pracovní úraz, nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání a jinou škodu na zdraví než pracovní úraz nebo nemoc z povolání, která má původ v práci. Charakteristiky poškození zdraví z práce podle…

Rizikové faktory pracovního prostředíArchiv

14.7.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled rizikových faktorů pracovních podmínek a rizik ohrožení zdraví zaměstnanců. Přehled pasáží předpisů, které upravují opatření na obranu před nimi, povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s rizikovými faktory, kontrolovaná pásma a kategorizace prací. …

Požadavky na pracoviště a jeho vybavení a na pracovní prostředíArchiv

15.7.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zajištění prostorového, konstrukčního uspořádání a vybavení pracoviště tak, aby pracovní podmínky zaměstnanců odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracoviště a pracovní prostředí. OOPP a jejich poskytování, vyhrazená technická zařízení a…

Odpovědnost za BOZP a prevence rizikArchiv

14.7.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní povinnosti, které zaměstnavateli vyplývají na úseku BOZP z právních předpisů při pracovněprávních vztazích ale i při jiných formách pracovního zapojení. Přehled osob, jejichž BOZP stát právně reguluje a všeobecné preventivní zásady.

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Management znalostí (Lessons Learned)

25.1.2022, On-line, Ing. Jaroslav Schwarz

Kurz je určen pro technické i výrobní úseky (oddělení kvality, management projektu, konstruktéry, elektroniky, projektanty, průmyslové inženýry, technology, zkušební techniky, výrobní inženýry, zmocněnce pro bezpečnost produktu), oddělení nákupu a rozvoje dodavatelů. Kurz navazuje na svazek VDA „Vznik produktu – zajišťování stupňů zralosti pro nové díly“, svazek „AIAG & VDA FMEA (Příručka FMEA)“ a svazek VDA „Analýza vadných dílů z provozu & standard pro audit“.

Nutriční hodnocení potravin pomocí Nutri-Score

27.1.2022, On-line, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Výživové označení Nutri-Score převádí nutriční hodnotu potravinového produktu do jednoduchého kódu skládajícího se z 5 písmen (A, B, C, D, E) a barev od zelené do červené. Systém se používá zejména v západní části Evropy, kde je dobrovolný či povinný. Řada institucí volá po jeho zakotvení do evropské legislativy.

Školní sběr tříděného odpadu

8.2.2022, On-line, Ing. Tomáš Lank

Podle nového odpadového zákona č. 541/2020 Sb., se od 1. ledna 2021 vztahují na školní sběr nové povinnosti a pravidla. Na tomto semináři vás seznámíme s těmito pravidly a ukážeme cestu, jak školním sběrem nejen edukovat a vést děti ke třídění odpadu, ale také nezanedbatelnou částkou přispět do rozpočtu školy.

Výpočty pro řízení zásob

9.2.2022, Praha, Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.

Se zásobami je prý jenom samé trápení – management nás nutí je snižovat, ale když chybí, je oheň na střeše. Někdy to vypadá tak, že „dva je málo, ale tři už je moc“. Jsou snad k dispozici nějaké vzorečky a jakási teorie, ale praxe je úplně mimo ….. anebo ne? Opravdu lze kolem zásob i něco rozumného a fungujícího spočítat? URČITĚ ANO! Vezměte si sebou váš notebook (a případně i váš reprezentativní vzorek dat a pojďme se naučit řídit zásoby pomocí několika docela dobře spočitatelných parametrů. Vše si vyzkoušíme na námi připravených modelových příkladech a potom se pustíme do řešení úloh, které jsou aktuální pro vás.

Odstraňování a dodatečné povolování staveb

10.2.2022, On-line, Mgr. Martina Pavelková

Odstraňování staveb rozeznává stávající i nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. v zásadě dvojí, a sice dobrovolné a nařízené. V průběhu řízení o nařízení odstranění stavby lze požádat o její dodatečné povolení, toto řízení však oproti standardním povolovacím postupům vykazuje určitá specifika. V rámci semináře se seznámíte se stávající i novou právní úpravou těchto procesů, s úskalími řízení o dodatečném povolení stavby, a s možnými sankcemi, které za realizaci stavby bez povolení anebo v rozporu s ním hrozí. Dovíte se také postup v případě, že dojde ke zrušení stavebního povolení a je vedeno opakované stavební řízení. Projdete také judikaturu správních soudů na dané téma.

Facebook
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZP ve firmách do 25 zaměstnanců LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...