dnes je 28.5.2023

Input:

Snižování emisí v průmyslu

Datum konání: 7.6.2023, 15:00 - 16:30 , Ing. Michal Gregor

Průmysl hraje důležitou roli v našich životech a zároveň má velký dopad na životní prostředí. Je tedy nezbytné, aby průmyslové podniky přijaly odpovědnost za vypouštěné emise a intenzivně pracovaly na jejich snižování. V tomto webináři se dozvíte o legislativě, které vznikla a vzniká na půdě Evropského parlamentu, jako je například klimatický zákon, Fit for 55, Green Deal aj. a jaké budou mít dopad na podniky nejenom v České republice. Dále si ukážeme i možnosti snižování emisí z pohledu strategie snižování CO2 a uhlíkové stopy a představíme si i několik technologií na snižování znečištění emisí TZL a VOC.

Lektor:

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
BOZP ve firmách do 25 zaměstnanců
Základní sada informací a dokumetnů pro vedení BOZP v malém podniku či firmě do 25 zaměstnanců
Odpovědní servis 
Předplatné

On-line knihovna novinek pro ochranu zdraví při práci

nebo přihlásit.

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

  • pravidelně aktualizovaný souhrn základních povinností v BOZP
  • přes 30 základních vzorových dokumentů 
  • každý měsíc několik desítek novinek reagujících na dění v oboru
  • všechny relevantní právní předpisy v aktuálním znění s vyznačenými změnami
  • garance aktuálnosti a správnosti
  • přístup do archivu zodpovězených čtenářských dotazů a možnost zasílat dotazy vlastní
    Nahrávám...
    Nahrávám...