dnes je 28.1.2023

Školení o bezpečnosti při používání diisokyanátůLIVEGarance

Datum konání 23.5.2023, Ing. Radka Vokurková

Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají zásadní roli inspektoři práce v EU

27.1.2023, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají zásadní roli inspektoři práce v EUÚkolem inspektorátů práce je prostřednictvím systému pokut a standardizovaných opatření prosazovat dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v Evropské unii. Součástí tohoto systému jsou inspekce na místě, kdy inspektoři práce kontrolují a…

Unikátní průzkumy MPSV: osm z deseti velkých firem hledá nové pracovníky, dvě třetiny zaměstnavatelů plánují růst mezd

24.1.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Unikátní průzkumy MPSV: osm z deseti velkých firem hledá nové pracovníky, dvě třetiny zaměstnavatelů plánují růst mezdZaměstnavatelé museli v poslední době racionalizovat a více šetří na svých nákladech. Nechtějí však šetřit na lidech, zároveň stále trvá poptávka po nových pracovnících. Nabírat další zaměstnance plánuje většina velkých firem. Jak zároveň avizují dvě třetiny…

Řidiči-referenti - I. část Všeobecný úvod

18.1.2023, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řidiči-referenti - I. část Všeobecný úvodProblematika bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců je velmi rozsáhlá a zasahuje do všech oblasti pracovního života zaměstnanců. To vytváří značné požadavky na odbornou úroveň osob zajišťující v organizacích úkoly v prevenci rizik (OZO…

Roční prověrky BOZPQ&A

17.1.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řidiči-referenti - II. část Hlavní zásady provozování vozidel

17.1.2023, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řidiči-referenti - II. část Hlavní zásady provozování vozidelŘízení vozidla zaměstnancem pro potřeby zaměstnavatele (pro organizaci) je výkonem práce, při kterém je zaměstnanec vystaven zvýšenému riziku (při dopravní nehodě hrozí reálně vážné zranění, ale také smrt řidiče-referenta). Je v zájmu zaměstnavatele, ale i…

Pracoviště a pracovní prostředíQ&A

17.1.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.ZáznamGarance

13.1.2023, Robert Křepinský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:34:38

Seminář seznámí se změnami, které přinesla zatím nejrozsáhlejší novela vyhlášky č. 79/2013., o pracovnělékařských službách.

Nové normy BOZP - leden 2023

10.1.2023, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy BOZP - leden 2023Nové normy ČSN pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které vyšly ve Věstníku ÚNMZ leden 2023.

Mohou digitální systémy pro monitorování nově definovat bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků?

10.1.2023, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Mohou digitální systémy pro monitorování nově definovat bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků?Zavádění digitálních systémů pro monitorování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), například aplikací, kamer a nositelných zařízení, může zvýšit bezpečnost pracovišť. Ať už je cíl proaktivní (prevence), nebo reaktivní (zmírňování dopadu), jejich…

Práce ve vnuceném tempu a monotonieQ&A

10.1.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní pravidla při nakládání s chemickými látkami v podnikuZáznamGarance

5.1.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:11:46

Přehled důležitých vstupních informací o riziku používaných chemických látek a směsí, označení nádob na pracovišti, společné skladování CHLS, informace o riziku předávané…

Rothoblaas a bezpečnost vertikálních přístupových cest: kotvicí body WINGTRH

5.1.2023, Zdroj: Rotho Blaas srl

Rothoblaas a bezpečnost vertikálních přístupových cest: kotvicí body WINGRothoblaas je italská nadnárodní společnost se sídlem v alpské oblasti. Společnost je referenčním výrobcem a dodatelem pokročilých řešení v oblasti ochrany proti pádu a bezpečnostních systémů pro stavebnictví a…

Přehled hlavních změn ve vyhlášce č. 79/2013 Sb. (novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., účinná od 1. ledna 2023)

2.1.2023, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled hlavních změn ve vyhlášce č. 79/2013 Sb. (novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., účinná od 1. ledna 2023)Článek uvádí přehled hlavních změn ve vyhlášce č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 452/2022…

Práce ve výškách - osamocený zaměstnanecQ&A

31.12.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

VTZ Z

31.12.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řidiči-referenti - I. část Všeobecný úvod

29.12.2022, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řidiči-referenti - I. část Všeobecný úvodProblematika bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců je velmi rozsáhlá a zasahuje do všech oblasti pracovního života zaměstnanců. To vytváří značné požadavky na odbornou úroveň osob zajišťující v organizacích úkoly v prevenci rizik (OZO…

Údržba OOPPQ&A

21.12.2022, Zdroj: JUDr. Eva Dandová

Ministerstvo zdravotnictví ruší povinné periodické pracovnělékařské prohlídky u nerizikových profesí

21.12.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo zdravotnictví ruší povinné periodické pracovnělékařské prohlídky u nerizikových profesíMinisterstvo zdravotnictví dnes spolu se zástupci Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR představilo novelu vyhlášky rušící povinnost zaměstnavatelů zajišťovat periodické pracovnělékařské prohlídky u nerizikových profesí. Ty budou s účinností od…

Provozní deníky VTZTRH

16.12.2022, Zdroj: Inspekční orgán Mostecké montážní

Provozní deníky VTZSpolečnost Mostecká montážní a.s. ve spolupráci s tiskárnou Mafraprint vydává jako první na českém trhu nové provozní deníky pro vyhrazená elektrická, plynová, tlaková, zdvihací a strojní zařízení, včetně deníku…

Dohoda o spolupráci v BOZPQ&A

13.12.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Nové normy BOZP - prosinec 2022

13.12.2022, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy BOZP - prosinec 2022Nové normy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které vyšly ve věstníku ÚNMZ prosinec 2022.

Nové informační systémy veřejné stavební správyZáznamGarance

13.12.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:56:49

Nové informační systémy veřejné správy na úseku stavebního práva (stavebního řádu i územního plánování) upravuje nejen nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., ale také poslední velká novela zákona o zeměměřičství. Oba tyto zákony nabývají účinnosti dne 1.…

Summit kampaně Zdravé pracoviště 2022: shrnutí a dojmy

13.12.2022, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Summit kampaně Zdravé pracoviště 2022: shrnutí a dojmyDíky zásadním poznatkům o prevenci muskuloskeletálních poruch od špičkových odborníků a účastníků s rozhodovací pravomocí byl summit agentury EU-OSHA pořádaný v rámci kampaně Zdravé pracoviště 2022 velmi zajímavý a…

Závěrem kampaně „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“ se naše pozornost obrací k naší digitální budoucnosti

13.12.2022, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Závěrem kampaně „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“ se naše pozornost obrací k naší digitální budoucnostiKampaň Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž 2020–2022 se chýlí ke konci. Agentura EU-OSHA by při této příležitosti ráda poděkovala své síti kontaktních míst a všem ostatním partnerům kampaně v celé Evropě za to, že přispěli k jejímu významnému…

Pracovní úrazy hrozí zaměstnancům nejčastěji v pondělí dopoledne, před polední přestávkou

13.12.2022, Zdroj: Státní úřad inspekce práce

Pracovní úrazy hrozí zaměstnancům nejčastěji v pondělí dopoledne, před polední přestávkoutátní úřad inspekce práce každoročně eviduje v informačním systému přes 40 tisíc pracovních úrazů. V posledních dvou letech bylo toto číslo kvůli pandemii covid-19 o přibližně 4-5 tisíc menší. Nejvíce pracovních úrazů se zpravidla přihodí během prvního…

Spisový a skartační rejstřík záznamů a dokumentů BOZP

10.12.2022, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spisový a skartační rejstřík záznamů a dokumentů BOZPUvedený seznam dokumentů a záznamů BOZP je nutné vnímat jako dokument obsahující základní rozsah spisového materiálu. Organizace používají různé typy dokumentů a záznamů, a proto neexistuje jeden seznam, vhodný pro všechny subjekty. V seznamu není uveden…

Rothoblaas a bezpečnost vertikálních přístupových cest - VERTIGRIPTRH

5.12.2022, Zdroj: Rotho Blaas srl

Rothoblaas a bezpečnost vertikálních přístupových cest - VERTIGRIPRothoblaas je italská nadnárodní společnost se sídlem v alpské oblasti. Společnost je referenčním výrobcem a dodatelem pokročilých řešení v oblasti ochrany proti pádu a bezpečnostních systémů pro stavebnictví a…

Zásuvky v kuchyňské desceQ&A

5.12.2022, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

CASEC: Střípky z konferencí

1.12.2022, Zdroj: CASEC s.r.o.

CASEC: Střípky z konferencíV posledním listopadovém týdnu jsme se jako partner zúčastnili konference BOZP a konference Povinnosti v podnikové ekologii pořádaných nakladatelstvím Verlag Dashofer.

Akce
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Zdroj:

Nedostupné pro váš modul.

Facebook
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
Nahrávám...
Nahrávám...