dnes je 12.6.2024

Input:

389/2009 Sb., Vyhláška, kterou se zrušují některá nařízení okresních úřadů spadající do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

č. 389/2009 Sb., Vyhláška, kterou se zrušují některá nařízení okresních úřadů spadající do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 23. října 2009,
kterou se zrušují některá nařízení okresních úřadů spadající do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 9 zákona č. 2/1969 Sb., o  zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 189/2006 Sb. a zákona č. 267/2006 Sb.:
§ 1
Zrušují se:
1. Nařízení Okresního úřadu Blansko č. 2/2001 ze dne 5. června 2001, kterým se Obecní úřad Černá Hora pověřuje výkonem přenesené působnosti na úseku agendy sociálně-právní ochrany dětí pro obec Bořitov.
2. Nařízení Okresního úřadu
Nahrávám...
Nahrávám...