dnes je 17.7.2024

Input:

368/2007 Sb., Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání

č. 368/2007 Sb., Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. prosince 2007
o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání
Vláda nařizuje podle § 103 odst. 8 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:
§ 1
Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání (dále jen „náhrada za ztrátu na služebním příjmu”), na niž vznikl nárok do 31. prosince 2007, se upravuje tak, že průměrný služební příjem rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na služebním příjmu, který náleží příslušníku podle jiného právního předpisu1) , popřípadě podle dřívějšího právního předpisu2) , se zvyšuje o 3 %.
§ 2
Úprava náhrady za ztrátu na služebním příjmu podle § 1 se provede bez žádosti příslušníka; na žádost příslušníka se
Nahrávám...
Nahrávám...