dnes je 23.7.2024

Input:

278/2008 Sb., Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění účinném k 1.7.2021

č. 278/2008 Sb., Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění účinném k 1.7.2021
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. července 2008
o obsahových náplních jednotlivých živností
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
288/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 1 písm. d) a přílohy
368/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, celkem 30 novelizačních bodů
365/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění přílohy
155/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění přílohy
178/2017 Sb.
(k 1.8.2017)
mění přílohy
143/2019 Sb.
(k 1.7.2019)
mění přílohy
208/2021 Sb.
(k 1.7.2021)
mění přílohy
Vláda nařizuje podle § 73a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 130/2008 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení stanoví
a)  obsahové náplně živností řemeslných, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
b)  obsahové náplně živností vázaných, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
c)  obsahové náplně živností koncesovaných, které jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení,
d)  obsahovou náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností, která je uvedena v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
§ 2
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1.  Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.
2.  Nařízení vlády č. 491/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.
3.  Nařízení vlády č. 100/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 491/2004 Sb.
4.  Nařízení vlády č. 324/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
 
Předseda vlády:
v z. Čunek v. r.
1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Říman v. r.
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb.
Obsahové náplně živností řemeslných
 
Živnost
Obsahová náplň živnosti
Řeznictví a uzenářství
Komplexní příjem, porážení a bourání jatečných zvířat, třídění, vykosťování, porcování, balení a skladování masa jatečných zvířat pro prodej nebo další zpracování a vlastní prodej výsekového masa. Těžení a konzervace vedlejších jatečních produktů. Ošetření masa konzervací solením, chlazením a zmrazováním, tepelným opracováním a speciálními úpravami. Zpracování masa na polotovary a masné výrobky. Výroba živočišných tuků. Úprava střev pro další využití.
V rámci živnosti lze dále provádět jateční opracování drůbeže, králíků, zvěřiny a zpracování vajec, včetně výroby polotovarů, konzerv, polokonzerv a dalších výrobků z nich. Zpracování ryb včetně výroby polotovarů, konzerv, polokonzerv a dalších výrobků z nich. Prodej a porcování kuchyňsky upraveného výsekového masa. Příprava a prodej teplých mas a uzenin k bezprostřední spotřebě formou rychlého občerstvení a s tím související doplňkový prodej potravin (chléb, pečivo, hořčice, křen, okurky a podobně) a nápojů (pivo, nealkoholické nápoje), pokud jsou prováděny v provozovně, v níž je provozována předmětná živnost.
Nahrávám...
Nahrávám...